۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۲:۱۴
میلاد مولا علی (ع) و روز مرد
سخنان حکیمانه ای از امیرالمؤمنین علی بن بیطالب (علیه السلام )

برکت مال به زکات دادن است .
برکت عمر در کار نیک است .
ورود دستهای زیاد در سفره برکت است .
هوشیاری و زیرکی خود را در ترک گناه قرار ده.
فروتنی انسان به کرم اوست .
رخنۀ دین به مرگ علماء است .
جمال انسان به حلم است .
زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است .
همنشین نیک غنیمت است.
نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است.
عیب علم، خودپسندی است .
شفای قلب به قرآئت قران است .
صلاح دین به تقواست، و فسادش به طمع.
روشنی دل از خوردن حلال است.
اطاعت خدا غنیمت است .
افتخار به فضیلت به از فخر به نژاد است.
حرص، قاتل حریص است.
طراوت و خرمی چهره در راستگویی است.

منبع : کتاب نصایح – مؤلف : حضرت آیت الله مشکینی – مترجم: آیت الله احمد جنتی
کد خبر : ۶۴۲
اشتراک در