کمیته ملی پارالمپیک|معرفی|رشته‌های ورزشی|بین‌المللی غیرپارالمپیکی

بین المللی غیر پارالمپیکی

معرفی ورزش های بین المللی غیر پارالمپیکی
شطرنج Chess 
این رشته مخصوص ورزشکاران متعلق به گروه های نابینا و کم بینا که دارای کلاسبندی۳-B۱ می باشد است. مسابقات این رشته به صورت انفرادی در دو بخش آقایان وبانوان برگزار می شود، این رشته تحت پوشش سازمان جهانی IBSA است که در سال ۱۳۲۷ شمسی مطابق با ۱۹۴۸ میلادی شروع به فعالیت کرده است. آغاز فعالیت این رشته در ایران به سال ۱۳۵۸ بر می گردد. اولین دور مسابقات قهرمانی کشوری این رشته در سال ۱۳۷۹ برگزار گردید و در سال ۱۳۷۹ اولین برنامه برون مرزی با اعزام تیم ملی کشورمان به مسابقات بین المللی اسپانیا صورت گرفت. در حال حاضر حدود ۱۸ تیم استانی و باشگاهی آقایان و بانوان در کشورمان فعال می باشد.
 
فوتبال قطع عضو Football Amputee
این رشته مخصوص ورزشکاران متعلق به گروه های قطع عضو که دارای کلاسبندی حداقل معلولیت قطع عضو در مچ دست و یا مچ پا با استفاده از پروتزمی باشند است. فعالیت فدراسیون جهانی این رشته با عنوان Waff از سال۱۳۷۷شمسی مطابق با ۱۹۹۸ میلادی آغاز شده است. مسابقات این رشته به صورت تیمی در بخش آقایان برگزار می شود. آغاز فعالیت این رشته در ایران به سال۱۳۸۰ بر میگردد و اولین دور مسابقات قهرمانی کشوری این رشته در همین سال برگزار گردید و در سال ۱۳۸۵ اولین برنامه برون مرزی با اعزام تیم ملی کشورمان به مسابقات جهانی ترکیه صورت گرفت. در حال حاضر حدود ۱۲ تیم استانی و باشگاهی آقایان در کشورمان فعال می باشد.
 
فوتسال کم توانان ذهنی Futsal ID
این رشته مخصوص ورزشکاران متعلق به گروه های کم توانان ذهنی می باشد. مسابقات این رشته به صورت تیمی در بخش آقایان برگزار می شود ، این رشته تحت پوشش سازمان جهانی INAS است که در سال ۱۳۶۵ شروع به فعالیت کرده است. آغاز فعالیت این رشته در ایران به سال ۱۳۶۹ بر می گردد. اولین دور مسابقات قهرمانی کشوری این رشته در سال ۱۳۷۸ برگزار گردید و در سال ۱۳۸۴ اولین برنامه برون مرزی با اعزام تیم ملی کشورمان به اولین دوره مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی در عربستان صورت گرفت. در این ورزش هر تیم دارای ۵ بازیکن اصلی که یک نفر دروازه بان است در زمینی به ابعاد ۲۰×۴۰ متر در دو زمان ۲۰ دقیقه ای با هم به رقابت می پردازند. تیم برنده در هر مسابقه تیمی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد. در حال حاضر حدود ۵۱ تیم استانی و باشگاهی آقایان در کشورمان فعال می باشد.