شمشیربازی با ویلچر - Wheelchair Fencing

لوگو شمشیربازی با ویلچر این رشته مخصوص ورزشکاران پارالمپیکی متعلق به گروه‌های قطع عضو، ضایعات نخاعی، جسمی - حرکتی و فلج مغزی که دارای کلاسبندی‌های ۱A / ۱B / ۲ / ۳ / ۴ می‌باشند، است. مسابقات این رشته به صورت انفرادی و تیمی و جداگانه در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود و تحت پوشش سازمان جهانیIWAS  که در سال ۱۳۳۲ شمسی مطابق با ۱۹۵۳ میلادی شروع به فعالیت کرده، می‌باشد. مسابقات این رشته در ۳ ماده فلوره، سابر (آقایان) و اپه (آقایان و بانوان) برگزار می‌شود. برنده در هر مسابقه ورزشکار و یا تیمی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد. شروع این رشته ورزشی در ایران از سال ۱۳۹۱ می‌باشد.
رشته ورزشی شمشیربازی با ویلچر توسط فدراسیون جهانی IWAS اداره می شود. به منظور مشاهده سایت این رشته می توانید از لینک مقابل استفاده نمایید: www.iwasf.com/iwasf

صفحه این رشته در سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک: https://www.paralympic.org/wheelchair-fencing/contact

شمشیربازی با ویلچر-04
شمشیربازی با ویلچر-04
شمشیربازی با ویلچر-03
شمشیربازی با ویلچر-03
شمشیربازی با ویلچر-02
شمشیربازی با ویلچر-02
شمشیربازی با ویلچر-01
شمشیربازی با ویلچر-01