ساختمان پارالمپیک

نشانی

تهران - اتوبان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) - خیابان سئول شمالى 

کمیته ملى المپیک و پارالمپیک جمهورى اسلامى ایران

 

تلفـن: 72067000

فکس: 26203416

 

کمیته ملى پارالمپیک

کدپستی

کدپستی

1995613114  

 

صندوق پستی

صندوق پستی

15375-15875

 


ایمیل

ایمیل

info@npc.ir