اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک

ماده ۱: در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف -  کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC): سازمانی بین‌المللی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که وظایف، مسئولیت‌ها و تعهداتی در قبال منشور پارالمپیک در جهان برعهده دارد.
ب - کمیته: کمیته ملی پارالمپیک (NPC) مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی.
پ - رشته ورزشی پارالمپیکی: رشته‌های ورزشی که ورزش تابستانی یا زمستانی آنها به عضویت کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) پذیرفته شده یا می‌شود.
ت - فدراسیون ورزشی: نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی که براساس مشی و اصول ورزشی فدراسیون بین المللی مربوط و قوانین و مقررات ملی، به عنوان بالاترین مرجع فنی ذی‌صلاح در کشور در یک یا چند رشته ورزشی فعالیت می‌کند.
ث - جانباز: کسی که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شده است.
ج - معلول: فردی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی او ایجاد شود، به طوری که موجب کاهش استقلال وی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
چ - کرسی ورزشی: جایگاه حقوقی که با رعایت ضوابط مربوط در تشکیلات رسمی نهادهای ورزشی ملی و بین‌المللی ایجاد شده یا می‌شود.
ح - ورزشکار پارالمپیکی: جانباز یا معلولی که ورزش را در بعد همگانی یا قهرمانی یا حرفه‌ای انجام می‌دهد.
خ - مربی ورزشی: فردی که در یکی از رشته‌های ورزشی، دارای گواهینامه رسمی و معتبر مربیگری از فدراسیون‌های ورزشی ذی‌ربط ملی، آسیایی یا جهانی است.
د - داور ورزشی: فردی که در یکی از رشته‌های ورزشی، دارای گواهینامه رسمی و معتبر داوری از فدراسیون‌های ذی‌ربط ملی، آسیایی یا جهانی است.
ذ - خبره ورزشی: فردی متخصص، مجرب و صاحب نظر در امور ورزش که توسط فدراسیون‌های ورزشی ذی‌ربط ملی، آسیایی یا جهانی و سایر مراجع ذی‌صلاح به این عنوان شناخته می‌شود.
ر - جامعه هدف: کلیه جانبازان و معلولین کشور که دارای نوع معلولیت تحت پوشش و حاکمیت کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) باشند.
ماده ۲: کمیته به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بازیهایی که توسط کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) تأیید می‌شود، از اختیارات انحصاری برخوردار است. محل استقرار دفتر مرکزی کمیته، تهران و زبان رسمی کمیته، فارسی است و نماد آن مشتمل بر پرچم جمهوری اسلامی ایران و نشان کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) در قسمت بالا و نام رسمی کمیته است که به دو زبان فارسی و انگلیسی در قسمت انتهایی آن درج شده است.
ماده ۳:  کمیته براساس اصول انسانی و اصول مندرج در منشور پارالمپیک با رعایت قوانین داخلی به منظور توسعه ورزش در بین جامعه هدف، تربیت نیروهای جوان، حمایت از جنبش پارالمپیک، رونق بخشیدن به رشته‌های ورزشی و برنامه‌ بازی‌های پارالمپیک (تابستانی و زمستانی) و همچنین شرکت در اقداماتی که موجب ارتقای صلح و حمایت و ترغیب به رعایت اصول اخلاقی ورزشی و توجه مسئولانه به مسایل زیست‌محیطی باشد، تشکیل شده و دارای اهداف زیر در جامعه هدف است:
الف - حفظ و ارتقای سکوهای قهرمانی در سطح پارالمپیک و پارآسیایی.
ب‌ - ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و گسترش فعالیت‌‌های ورزشی به منظور همگانی کردن ورزش.
پ - اشاعه و تعمیق خصلت‌های جوانمردی، منش پهلوانی، اصول ‌اخلاقی، فرهنگی و ارزش‌های ‌ملی در بین ورزشکاران.
ت - بسترسازی مناسب به منظور توسعه ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای.
ث - ارتقای ورزش بانوان.
ج - ارتقای سطح کمی و کیفی رشته‌های ورزشی پارالمپیکی.
ماده ۴: وظایف و اختیارت کمیته به شرح زیر است:
الف - حفاظت، توسعه و ترویج اصول اساسی جنبش پارالمپیک و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض، خشونت و فساد در ورزش و ایجاد محیطی سالم و متعالی با رعایت قوانین داخلی.
ب - فراهم ساختن شرایط برای حضور و اعزام ورزشکاران و دست‌اندرکاران در بازی‌های پارالمپیک (تابستانی و زمستانی) و کرسی‌های بین‌المللی و همچنین اعزام ورزشکاران به مسابقاتی که در چهارچوب این بازی‌ها برگزار می‌شود.
پ - گسترش و ارتقای اخلاق، فرهنگ و ارزش‌های ملی در بین ورزشکاران و دست‌اندرکاران از طرق مختلف از جمله از طریق ایجاد موزه پارالمپیک.
ت - توسعه و ارتقای ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای موضوع این اساسنامه با انجام تحقیقات علمی و فنی از طریق آکادمی پارالمپیک.
ث - تشویق و ترغیب جامعه هدف به حفظ سلامتی و تندرستی از طریق مشارکت در فعالیت‌های ورزشی.
ج - برقراری ارتباط مستمر با کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) و کشورها و نهادهای عضو آن و مراجع داخلی ذی‌ربط.
چ - آشنا ساختن عموم مردم با منشور و مرام بازی‌های پارالمپیک و تشویق آنان برای پشتیبانی از بازی‌های پارالمپیک.
ح - هدایت، نظارت و پشتیبانی از فدراسیون‌ها در امور مربوط به رشته‌های ورزشی پارالمپیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
خ - تهیه طراحی پرچم، نماد و سرود کمیته ملی پارالمپیک با تصویب هیئت رییسه، برای ارایه به مراجع ملی، بین‌المللی و جهانی.
د - بررسی تشکیل و عضویت یا تعلیق عضویت رشته ورزشی پارالمپیکی در فدراسیون‌ها در انطباق با منشور پارالمپیک از طریق مراجع مربوط.
ذ - حمایت از فعالیت‌ها و توسعه نقش بانوان جامعه هدف در عرصه‌های ورزشی، فنی و مدیریتی ورزش.
ر -  برنامه‌ریزی و حمایت از تدوین، تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات و مقالات ورزشی، فرهنگی و علمی مرتبط با اهداف و وظایف کمیته.
ز - اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز که توسط کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) و آژانس مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) (WADA) ممنوع اعلام شده است.
ژ - انجام فعالیت‌های اقتصادی و مالی برای کمک به تأمین هزینه‌های کمیته ملی پارالمپیک در راستای اهداف کمیته.
س - فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای رفاه و تأمین اجتماعی جامعه هدف از طریق سازمان‌ها، نهادها و مراکز مرتبط.
ماده ۵: ارکان کمیته به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب - هیئت اجرایی
پ - بازرس قانونی
ماده ۶: مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کمیته است و جلسات آن به دو شکل عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود. رییس مجمع عمومی مسئولیت اداره جلسه را بر عهده دارد و در غیاب وی یکی از نواب، به انتخاب رییس عهده‌دار اداره جلسه خواهد بود.
ماده ۷: وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - انتخاب و عزل رییس کمیته، خزانه‌دار و سایر اعضای هیئت اجرایی.
ب - بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد سالیانه کمیته که به وسیله دبیرکل به مجمع ارایه می‌شود.
پ - بررسی و تصویب گزارش مالی که توسط بازرس ارایه می‌شود.
ت - انتخاب حسابرس قانونی برای مدت یک سال و استماع گزارش وی و تصمیم گیری بر اساس آن.
ث - بررسی و تصویب برنامه‌ سالانه کمیته.
ج - بررسی و تایید پیشنهادهای لازم درباره تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با تأیید حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی جهت ارایه به وزارت ورزش و جوانان به منظور تصویب در هیئت وزیران.
چ - تصویب ساختار سازمانی کمیته و واحدهای وابسته مطابق با مفاد اساسنامه.
ح - تصویب ایجاد یا انحلال واحدهای وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
خ - تصویب آیین‌نامه داخلی (نحوه تشکیل و اداره جلسات) مجمع عمومی.
د - انتخاب بازرس.
ذ - پیشنهاد انحلال کمیته پس از تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی به هیئت وزیران جهت بررسی و اتخاذ تصمیم برای طی مراحل قانونی
ر - تصمیم‌گیری نسبت به طرح و پیگیری و پاسخ گویی دعاوی و شکایات مربوط به کمیته و ارجاع آن به داوری یا مصالحه با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی.
ماده ۸: ترکیب اعضای مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رییس فدراسیون یا یکی از اعضای هیئت مدیره فدراسیون‌هایی که رشته‌های ورزشی آنها به عضویت کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) در آمده‌اند و در کشور فعال هستند به انتخاب هیئت مدیره (۸عضو).
ب - نمایندگان رشته‌های ورزشی که عضویت آنها در کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) تأیید شده است و از سوی فدراسیون‌های چند رشته‌ای (فدراسیون‌های ورزش‌های جانبازان و معلولین و نابینایان و کم‌بینایان) در کشور فعال هستند (برای هر سه رشته ورزشی یک نفر و مجموعا ۴ نفر).
پ - نماینده سازمان بهزیستی کشور.
تبصره: در صورت تأسیس فدراسیون ورزشی یا رشته ورزشی جدید پارالمپیکی، اعضای آن به ترکیب مجمع عمومی اضافه خواهند شد.
ت - پنج نفر از خبرگان ورزشی پارالمپیکی که حداقل دو نفر از آنها از بانوان باشد با انتخاب هیئت اجرایی.
ث - وزیر ورزش و جوانان و سه نفر از معاونان ایشان در امور ورزش قهرمانی، همگانی و بانوان.
ج - رییس یا نماینده کمیته.
چ - اعضای هیئت اجرایی.
ح - چهار نفر از اعضای ایرانی مجامع بین‌المللی با اولویت عضویت در سازمان‌های جهانی نابینایان(IBSA)، کم‌‌توانان ذهنی(INAS)، قطع‌عضوشده‌ها و ویلچری‌ها (IWAS) و مبتلایان به فلج‌مغزی (CPISRA) به تصویب هیئت اجرایی به ترتیب در کمیته بین‌المللی پارالمپیک و جهانی که دو نفر آنان در صورت وجود کرسی از بانوان خواهند بود.
خ - رییس آکادمی پارالمپیک.
د - رؤسای فدراسیون‌های دانشجویی، دانش آموزی، کارگری و پزشکی (مجموعا ۴ نفر).
ذ - نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ر - یک مربی از بانوان و یک مربی از آقایان و یک داور از بانوان و یک داور از آقایان.
ز - دو نفر از آقایان ورزشکار مدال‌آور پارالمپیک.
ژ - دو نفر از بانوان ورزشکار مدال‌آور پارالمپیک.
ماده ۹: اعضای مجمع عمومی از حق رأی و ارایه پیشنهاد و اظهارنظر در مجمع عمومی، معرفی نامزد برای بخشهای مرتبط در کمیته و مشارکت و همکاری در فعالیت‌های کمیته برخوردار هستند.
ماده ۱۰: اعضای مجمع مکلف به توسعه، ترویج و حفاظت از چشم‌انداز و مأموریت کمیته مطابق با آیین‌نامه، نظام‌نامه، قوانین و مقررات کمیته هستند.
ماده ۱۱: چگونگی برگزاری مجمع عمومی و نحوه انتخابات به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی عادی حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود.
ب - هیئت اجرایی باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع عمومی را حداقل دوماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی تعیین کند.
پ - دعوت‌نامه رسمی و کتبی مجمع عمومی باید حداقل ۴۵ روز قبل از جلسه به همراه دستور جلسه، گزارش عملکرد کمیته، گزارش مالی و گزارش حسابرسی و دیگر موارد مربوط برای تمامی اعضا ارسال شود.
ت - دبیر اجرایی باید دستور جلسه مجمع عمومی را براساس پیشنهادهای دریافت شده از سوی هیئت اجرایی و دیگر اعضا تنظیم کند. چنانچه هریک از اعضا پیشنهادی برای طرح در مجمع عمومی دارند، می‌توانند پیشنهاد خود را ۳۰ روز قبل از ارسال دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی و با ارایه توضیحات لازم در مورد آن برای دبیر اجرایی ارسال کنند.
ث - حد نصاب رسمیت اولین جلسه مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضا است.
ج - حد نصاب برای رسمیت جلسه دوم حداقل یک سوم اعضا است، مگر اینکه دستور جلسه در مورد اصلاح ، تغییر اساسنامه ، اخراج اعضا و انحلال کمیته باشد که در این صورت، رسمیت جلسه با حضور دوسوم اعضا خواهد بود.
چ - تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی معتبر است.
ح - اگر در بیش از دو جلسه حد نصاب اعضا به دست نیاید، عضویت اعضایی که در جلسات یاد شده حضور نیافته‌اند، لغو و براساس مقررات این اساسنامه، فرد دیگری جایگزین می‌شود.
خ - انتخاب رییس، نواب رییس (که یکی از آنها باید از بین بانوان اتنخاب شود) و خزانه‌دار با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه (نصف به علاوه یک) به صورت کتبی و مخفی و برای مدت چهار سال است.
تبصره: انتخاب مجدد افراد یاد شده برای یک دوره دیگر بلامانع است.
د - انتخاب اعضای هیئت اجرایی با اکثریت آرا (نصف به علاوه یک) اعضای حاضر در جلسه معتبر است. چنانچه در مرحله اول هریک از نامزدها موفق به کسب نصف بعلاوه یک آرا نشوند، به تعداد دوبرابر مورد نیاز از نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، در دور دوم همان جلسه شرکت داده می‌شوند و اشخاصی که در این دوره موفق به کسب بالاترین آرا شوند به عنوان هیئت اجرایی کمیته انتخاب می‌شوند.
تبصره: در صورت فوت، استعفا یا برکناری هریک از اعضای مجمع عمومی، نهاد معرفی کننده نماینده برای عضویت مجمع عمومی موظف است فرد جایگزین را به رییس کمیته معرفی کند.
ذ - چنانچه هریک از اعضای هیئت اجرایی به علت استعفا، از کارافتادگی، فوت و غیبت غیرموجه بیش از سه ماه به تشخیص هیئت اجرایی نتواند در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند، در اولین جلسه دور بعدی مجمع عمومی، فرد دیگری با ساز و کار انتخابات اعضای هیئت اجرایی به عنوان جایگزین انتخاب می‌شود.
ر - اشخاص عضو مجمع عمومی که نامزد احراز سمت‌های مختلف هیئت اجرایی هستند، باید حداقل سی روز پیش از تاریخ انتخابات با در دست داشتن مدارک اعلام شده، شخصاً به کمیته مراجعه و ثبت‌نام کنند.
تبصره: شرایط و مدارک مورد نیاز ثبت نام طبق دستورالعمل مربوط که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، اعلام خواهد شد.
ماده ۱۲: مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص موارد زیر تصمیم‌گیری می‌کند:
الف - اصلاح و تغییر اساسنامه.
ب - اخراج اعضا و انحلال کمیته.
ماده ۱۳: نحوه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
الف - رییس با تأیید هیئت اجرایی یا یک سوم اعضای مجمع عمومی در هر زمانی می‌تواند تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده را درخواست کند.
ب - دعوت‌نامه رسمی و کتبی مجمع عمومی فوق‌العاده باید حداقل یک ماه قبل از جلسه به همراه دستور جلسه و دیگر موارد مربوط برای اعضا ارسال شود.
ماده ۱۴: نحوه خاتمه عضویت هریک از اعضای مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - در ارتباط با نماینده یک فدراسیون ورزشی یا نهاد ورزشی:
۱- انحلال.
۲- اتمام عضویت در صورتی که آن عضو دیگر حائز شرایط عضویت براساس ضوابط مندرج در این اساسنامه نباشد.
ب - در ارتباط با اشخاص حقیقی:
۱- فوت یا استعفا آن فرد که به عنوان عضو مجمع عمومی شناخته شده است.
۲- محکومیت به مجازات جرایم کیفری مؤثر موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
۳- اخراج در صورت تخطی از مفاد این اساسنامه یا منشور المپیک یا قوانین کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) منوط به تأیید مجمع عمومی و پس از ارایه فرصت برای استماع توضیحات عضو مربوط.
تبصره: تصمیم‌گیری در این خصوص پس از استماع توضیحات عضو مربوط با اکثریت دوسوم آرای اعضای دارای حق رأی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵: اعضای هیئت اجرایی شامل اعضای هیئت رییسه و ۶ نفر منتخب از بین اعضای مجمع عمومی هستند.
تبصره ۱: جلسات هیئت اجرایی حداقل هر ماه یکبار و با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شود. ریاست جلسات هیئت اجرایی برعهده رییس کمیته است و در غیاب وی یکی از نواب رییس جلسه را اداره می‌کند.
تبصره ۲: مصوبات هیئت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد. در صورت تساوی آرا، نظر رییس نافذ خواهد بود.
تبصره ۳: نحوه تشکیل و اداره جلسات، طبق دستورالعملی است که به تصویب هیئت اجرایی می‌رسد.
ماده ۱۶: وظایف هیئت اجرایی به شرح زیر است:
الف - برنامه‌ریزی و راهبری کلیه امور فنی و اجرایی در راستای اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی.
ب - بررسی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و نمودار تشکیلاتی کمیته جهت ارایه به مجمع عمومی.
پ - بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی برای حمایت از رشته‌های ورزشی در بازی‌های پارالمپیک.
ت - تأیید برنامه سالانه کمیته برای ارایه به مجمع عمومی.
ث - تأیید دبیر اجرایی و رئیس آکادمی کمیته به پیشنهاد رییس کمیته.
ج - انتخاب مسئولین اجرایی و رؤسای کمیسیون‌های کمیته به پیشنهاد دبیر اجرایی.
چ - انتخاب نمایندگان کمیته برای حضور در اجلاس‌ها و کنگره‌های بین‌المللی با معرفی دبیر اجرایی.
ح - حمایت از نمایندگان فدراسیون‌ها برای عضویت در مجامع بین‌المللی، آسیایی و جهانی.
خ - پیشنهاد ايجاد یا انحلال واحدهای وابسته و ارایه آن به مجمع عمومی.
د - تصمیم‌گیری در خصوص گزارش‌های تهیه شده برای ارایه به مجمع عمومی و کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
ذ - نظارت بر روند امور جاری کمیته.
ر - سایر وظایفی که در این اساسنامه برای هیئت اجرایی پیش‌بینی شده است.
تبصره ۱: دبیر اجرایی با حکم رییس کمیته منصوب می‌شود و عضو هیئت اجرایی است.
تبصره ۲: عضویت در هیئت اجرایی کمیته به جز دبیر اجرایی و خزانه‌دار به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات براساس ضوابط و مقررات مربوط به اعضای هیئت اجرایی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷: دبیراجرایی تحت نظارت رییس کمیته، مسئول اداره امور اداری و اجرایی کمیته از طریق دبیرخانه کمیته است و سایر وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات هیئت اجرایی.
ب - تنظیم، برگزاری و حضور در جلسات هیئت اجرایی و مجمع عمومی و همچنین ارسال دعوت‌نامه برای اعضا و تنظیم صورتجلسات.
پ - انجام کلیه مکاتبات داخلی و خارجی کمیته.
ت - تنظیم بودجه کمیته با همکاری خزانه دار.
ث - هماهنگی لازم بین بخش‌های مختلف کمیته.
ج - ارایه پیشنهاد برای انتخاب مسئولین، کارکنان و رؤسای کمیسیون‌ها به هیئت اجرایی در نمایندگی کمیته در کلیه مراجع قضایی و اداری و ثبتی.
ماده ۱۸: وظایف بازرس قانونی به شرح زیر است:
الف - اعلام کتبی تخلفات در نحوه اداره امور کمیته و تجاوز از حدود اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و مقررات به مجمع عمومی و هیئت اجرایی.
ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و مدارک و درآمدها و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی و اوراق بهادار.
پ - بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش‌های سالانه هیئت اجرایی، ترازنامه و تفریغ بودجه سال قبل و صورت دارایی و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که توسط هیئت اجرایی در اختیار مجمع عمومی گذاشته می‌شود.
ت - تهیه گزارش جامع راجع به وضع کمیته به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت دسترسی اعضای مجمع عمومی.
ث - بازرسی و نظارت مستمر بر اجرا و انطباق نحوه اداره امور کمیته با اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی و بین‌المللی کمیته به ویژه در مواقع برگزاری مسابقات پارالمپیک، جهانی و پارآسیایی.
تبصره: بازرس قانونی می‌تواند بدون مداخله در امور اجرایی در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کمیته را مطالبه کند و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۱۹: خزانه‌دار مسئولیت اجرایی امور مالی و نگهداری اموال کمیته را بر عهده دارد و باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - تابعیت ایرانی.
ب - دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط.
پ - نداشتن محکومیت کیفری مؤثر یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره: خزانه‌دار در صورت دارا بودن شرایط قانونی لازم و تأیید و حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت اجرایی وظایف ذی‌حساب کمیته را نیز خواهد داشت.
ماده ۲۰: وظایف و اختیارات خزانه‌دار به شرح زیر است:
الف - نظارت بر فعالیت‌های مربوط به جذب کمک‌های مالی و هدایا.
ب - اقدام و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و تأمین اعتبار کمیته.
پ - نظارت دقیق بر حسن اجرای امور مالی و معاملاتی کمیته و تنظیم دفاتر قانونی و اسناد جاری.
ت - تدوین بودجه و هزینه‌کرد بودجه مصوب در بخش اعتبارات غیردولتی برابر مقررات جاری با هماهنگی دبیرکل و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب.
ث - نظارت بر کلیه امور مربوط به هزینه‌های کمیته.
ج - تهیه و تنظیم و ارایه گزارش مالی به هیئت اجرایی و بازرس قانونی برای طرح در مجمع عمومی.
تبصره: اوراق و اسناد مالی تعهدآور کمیته با امضای رییس یا دبیر اجرایی (به تفویض رییس کمیته) و امضای ثابت خزانه‌دار یا ذیحساب با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با مهر کمیته معتبر است.
ماده ۲۱: کمیته می‌تواند به منظور اخذ نظرات مشورتی، کمیسیون‌های تخصصی در امور ورزشکاران، حقوقی و قضایی، ورزش همگانی و ورزش بانوان و سایر امور مورد نیاز در حیطه فعالیت کمیته تشکیل دهد.
ماده ۲۲: منابع مالی کمیته به شرح زیر است:
الف - کمک‌های دولتی.
ب - کمک‌های مالی یا هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.
پ - عواید مسابقات و همچنین عواید روز یا هفته پارالمپیک.
ت - عواید حاصل از فروش تمبر و سکه‌های ورزشی و نشان‌های پارالمپیکی و پارآسیایی.
ث - درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی در چهارچوب موضوع این اساسنامه.
ج - سایر درآمدها با تصویب هیئت اجرایی از قبیل حامیان مالی و تبلیغات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۲۳: سال مالی کمیته از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال است.
ماده ۲۴: در صورت سکوت، ابهام و اجمال مواد این اساسنامه، مبنای عمل، مقررات عمومی حاکم بر کمیته و مفاد منشور پارالمپیک خواهد بود.