ایران در بازی‌های پارالمپیک زمستانی از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶