لوگو بازیها
 نماد بازیها

اطلاعات کلی بازیهای پارالمپیک 1988 سئول

پرچم دار کاروانآقای حسن سماواتی
تعداد رشته های اعلام آمادگی شده توسط ایران4 رشته (دو و میدانی - گلبال آقایان - وزنه برداری - والیبال نشسته آقایان)
تعداد ورزشکاران کاروان: 36 نفر

نتایج مسابقات رشته های ورزشی

 

سئول 1988 3 سئول 1988 4 سئول 1988 2 سئول 1988 1

 

مشاهده جدول کلی مدال های دریافتی و تعداد ورزشکاران هر رشته