۱۲ آذر ۱۴۰۰
بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱؛

گزارش تصویری چهار/ مراسم افتتاحیه چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان

گزارش تصویری چهار/ مراسم افتتاحیه چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان

 

عصر امروز چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شد.

 

عکس: محمود عارفی 

افتتاحیه یک 24
افتتاحیه یک 23
افتتاحیه یک 22
افتتاحیه یک 21
افتتاحیه یک 20
افتتاحیه یک 19
افتتاحیه یک 18
افتتاحیه یک 17
افتتاحیه یک 16
افتتاحیه یک 15
افتتاحیه یک 14
افتتاحیه یک 13
افتتاحیه یک 12
افتتاحیه یک 11
افتتاحیه یک 10
افتتاحیه یک 9
افتتاحیه یک 8
افتتاحیه یک 7
افتتاحیه یک 6
افتتاحیه یک 5
افتتاحیه یک 4
افتتاحیه یک 3
افتتاحیه یک 2
افتتاحیه یک 1

کد خبر : ۴,۶۴۰