۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فاطمه رخشانی: روند حضور بانوان ایران در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی رو به رشد است

فاطمه-رخشانی-روند-حضور-بانوان-ایران-در-بازی-های-پارالمپیک-و-پارا-آسیایی-رو-به-رشد-است
رئیس کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا معتقد است روند حضور بانوان ایران در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی رو به رشد است اما بانوان بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی حضور کمرنگی دارند.
رئیس کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا معتقد است روند حضور بانوان ایران در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی رو به رشد است اما بانوان بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی حضور کمرنگی دارند.

فاطمه رخشانی با بیان این مطلب به سایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: حضور بانوان ایران در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی روند رو به رشدی را داشته است و پیش بینی می کنیم در آینده پیشرفت داشته باشند.

وی افزود: در جلسه هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک نیز به پیشرفت بانوان اشاره‌ شد که هر چقدر در این بخش سرمایه گذاری کرده ایم نتیجه خیلی خوبی کسب کرده ایم. همه اعضا موافق پیشبرد جدی موضوع ورزش بانوان هستند چون تاکنون نتایج خوبی کسب کرده اند و فضای مناسبی وجود دارد تا در آینده شاهد حضور بیشتر و نتایج بهتری باشیم.

رئیس کمیته زنان پارالمپیک آسیا به افزایش حضور بانوان ایران در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی اشاره کرد و اظهار داشت: در مقایسه با سال هایی که بانوان ایران در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی حضور داشتند، روند حضور بانوان افزایشی است و پیش بینی می کنیم این روند رو به رشد در آینده نیز ادامه داشته باشد.

رخشانی تصریح کرد: موفقیت هایی که بانوان در این سال ها کسب کرده اند باعث شده بانوان دیگر نیز ترغیب و تشویق شوند تا فعالیت کنند. من مطمئنم در سال های آینده می توانیم وضعیت بهتری را رقم بزنیم.

رخشانی همچنین به تقویت حضور بانوان در کشورهای آسیایی اشاره کرد و گفت: حضور بانوان در کشورهای آسیایی در مقایسه با سایر کشورها کمرنگ است و برای حضور بیشترشان در کمیته زنان پارالمپیک آسیا قوانینی را مطرح کردیم که این مساله حل شود.

وی ادامه داد: برخی کشورها مانند چین و ژاپن تعداد ورزشکاران مرد و زن آنها مساوی است و در برخی موارد تعداد بانوان بیشتر است و مقام هم کسب می کنند. با این حال باید تعدادشان در سایر کشورهای آسیایی افزایش یابد.

رئیس کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا در ادامه مطالب خود درباره افزایش تعداد ورزشکاران زن در بازی ها اظهار داشت: ما توقع داریم نسبت عددی که در کمیته بین المللی پارالمپیک داریم حداقل ۳۰ درصد بانوان باشند. یعنی حداقل این میزان بانوان کشورها در بازی های پارالمپیک و پارا آسیایی حضور داشته باشند.

تعداد بازدید : ۷۰
کد خبر : ۳,۵۴۱