۲۰ مهر ۱۳۹۴

با حضور در میان ورزشکاران دارای معلولیت، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در برنامه های ورزشی شرکت کرد

با-حضور-در-میان-ورزشکاران-دارای-معلولیت---مشاور-ویژه-دبیرکل-سازمان-ملل-متحد-در-برنامه-های-ورزشی-شرکت-کرد


ویلفرد لمکه با حضور در زمین ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی و بر تن کردن گرم کن ویژه ملی پوشان جانباز و معلول ایرانی در کنار ورزشکاران حضور یافت.

 وی با نشستن بر روی صندلی چرخدار و هم پا با ورزشکاران دارای معلولیت به اجرای حرکات ورزشی در رشته های بوچیا و تنیس روی میز پرداخت.


 

 

 


تعداد بازدید : ۱۱۸
کد خبر : ۹۱۹