۱۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۰۵
بیستم-مهر-ماه-برگزار-می-شود---گردهمایی-عظیم-سی-هزار-نفر-از-افراد-دارای-معلولیت-کشور-در-روز-ملی-پارالمپیک
بیستم مهر ماه امسال، مجموعه ورزشی آزادی تهران شاهد گردهمایی بزرگ افراد دارای معلولیتی خواهد بود که برای سپری کردن روزی شاد و سراسر نشاط، در بزرگ ترین مجموعه ورزشی تهران گرد هم می آیند.

این گردهمایی به صورت همزمان در استان های سراسر کشور نیز برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود همانند سالهای گذشته جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر در این مراسم عظیم شرکت کنند.

مراسم روز ملی پارالمپیک، برای اولین بار در ایران و سال 83 در حجمی کوچک تر از آنچه امروز برگزار می شود، انجام شد و هدف از نام گذاری یک روز در سال به نام روز ملی پارالمپیک، دعوت افراد دارای معلولیت به فعالیت های ورزشی، توسعه ورزش همگانی و نیز تشویق کشورهای دیگر برای برگزاری مراسمی این چنین برای معلولین پیش بینی شده است.

برگزاری این مراسم در راستای اهداف جنبش بزرگ پارالمپیک است و تلاش می کند همزمان با تشویق افراد دارای معلولیت به ورزش همگانی و ایجاد روحیه ای شاد در آنها، ورزش حرفه ای و قهرمانی را نیز حمایت کند واین اقدام از طریق استعداد یابی و جذب نفرات مستعد به رشته های مختلف صورت می گیرد و باید گفت امروزه بسیاری از ملی پوشان تیم های ورزشی معلولین، از افرادی هستند که در برنامه هایی نظیر روز ملی پارالمپیک استعداد یابی و شناسایی شده اند.

پیشنهاد اختصاص یک روز از سال، به نام روز ملی پارالمپیک پیشنهادی بود که برای اولین بار از سوی ایران مطرح شده و امروزه شاهد این هستیم که کشورهایی نظیر انگلستان و برزیل نیز در اقدامی مشابه، مراسمی بزرگ را برای ورزشکاران دارای معلولیت خود برگزار می کنند و ایران در صدد است که این روز را به صورت جهانی به ثبت برساند.

امسال، نیز مراسم روز ملی پارالمپیک بیستم مهر ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران و با حضور هشت هزار نفر از افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها برگزار می شود و برنامه های متنوعی چون اجرای نمادین رشته های مختلف ورزشی جانبازان و معلولین، جنگ های شاد و مفرح برای کودکان و برنامه هایی از این دست برای این روز پیش بینی شده است.

در برگزاری مراسم روز ملی پارالمپیک اکثر وزارت خانه ها و سازمان ها به نوعی درگیر هستند و تنها شکل همکاری آنها متفاوت است؛ بدین صورت که بعضی از آنها این مراسم را به صورت کوچک تر برای زیر مجموعه ی متبوع خود برگزار می کنند، مانند سازمان آموزش و پرورش استثنایی که به مناسبت این روز در مدارس استثنایی برنامه هایی اجرا می کند و باقی دستگاهها و سازمان ها نیز بر اساس ماموریت خود در برگزاری این روز با کمیته ملی پارالمپیک همکاری می کنند که می توان از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش، سازمان بهزیستی و شهرداری نام برد.

کد خبر : ۹۱۰
اشتراک در