۱۰ مهر ۱۳۹۴ ۰۶:۴۵
مهر-او،-دین-من
دلم با یا علی هر بار جانی تازه می گیرد
کتاب عشق با نام علی شیرازه می گیرد
من از "الیوم اکملت لکم" اینگونه فهمیدم     
خدا با مهر او دین مرا اندازه می گیرد
زمین خرسند از گمنامی ما می شود باشد
که در اوج فلک مداح او آوازه می گیرد
جهان هر چند جولانگاه خصم مرتضی باشد
خدا اما گلویش را درِ دروازه می گیرد
علی می گویم و هر لحظه از این عشق سرشارم     
دلم با یا علی هر بار جانی تازه می گیرد
کد خبر : ۹۰۵
اشتراک در