۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

خبر نگاران، سربازان شجاع در دوران فرهنگ

خبر-نگاران،-سربازان-شجاع-در-دوران-فرهنگ

بهانه ها بسیار است
برای یادآوری
برای فراموشی
برای ماندگاری
و برای تبریک ...


تبریک صمیمانه ای به خبرنگاران، این سربازان همیشه فعال در عرصه فرهنگ، که برای این مرز و بوم جانبازی و رشادت هم به خرج می دهند.

شهید صارمی، بهانه ساز این یادآوری ها و تبریک به جامعه خبرنگاران است.
او که با شهادت خود چراغی روشن کرد برای قلم دیگران که قلم بزنند و فضای جامعه را شفاف نمایند.

این روز در حقیقت روز پاسداشت کوشش های صادقانه خبرنگاران آزاده ای است که برای دسترسی، تولید، توزیع و انتشار اطلاعات از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

به امید اینکه صداقت، شجاعت و بصیرت این قشر از جامعه روز به روز بیشتر از پیش گردد.

تعداد بازدید : ۱۲۱
کد خبر : ۸۱۶