۹ اَمرداد ۱۳۹۴

خداحافظ ای سید الکریم

خداحافظ-ای-سید-الکریم
ریحانه ی امام حسن، سید الکریم
ای اوفتاده جود و کرامت، به پای تو

مدح تو را امام زمان تو گفته است
من کیستم که مدح بگویم برای تو

نجل کریم آل محمد تویی تویی
تنها نه اهل ری همه عالم گدای تو

ماه حسن، که نور گرفتند اهل بیت
از آفتاب روی محمد نمای تو

جسم مطهر تو و آغوش خاک ری
بردار سر که در دل ما هست جای تو

آیات وحی در نفس روح پرورت
علم حدیث در سخن دلربای تو

بر اهل ری نه، بر همه عالم وجود
واجب بود زیارت صحن و سرای تو

بر زائری درود که گردد به دور تو
بر شاعری سلام که گوید ثنای تو

بر اهل ری سلام که همسایه تواند
بر شهر ری درود که شد نینوای تو

                                 استاد سازگار
تعداد بازدید : ۱۴۲
کد خبر : ۸۰۵