۲ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۱۴
ضرورت گسترش ورزش زورخانه ای در جامعه جانبازان و توان یابان
" امروزه ورزش و فعالیت های ورزشی برای اقشار و طبقات جامعه کارکردهای فراوان و متفاوتی دارد، برای عده ای سلامت و نشاط و شادابی به همراه دارد، برای عده ای به منظور پر کردن اوقات فراغت است و برای برخی نیز به منزله شغل و حرفه محسوب می شود. اما برای جامعه افراد دارای معلولیت و نیز جانبازان ورزش به منزله زندگی و در حکم حیات است و قلب آنها با ورزشی قوی تر می تپد.
 
یادداشت - به گزارش سازمان بهداشت جهانی و طبق آمار اعلام شده در سال ۲۰۲۳، پانزده درصد از جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند و بنابراین مسئولیت اجتماعی دولتها، سازمانها و نهادهای مختلف می طلبد که نگاه ویژه ای به این قشربه وجود آید.
یکی از ابزارهایی که می تواند جامعه افراد دارای معلولیت و نیز جانبازان را از انزوا و خانه نشینی بیرون آورد، ورزش است.
فعالیت های ورزشی به صورت عام و ورزش زورخانه ای به صورت خاص این رسالت را بر عهده دارد. 
ورزش باعث می شود تا قدرت اراده و اعتماد به نفس این قشر افزایش یاید و از طریق پیروزی هایی که بدست می آید نگاه عموم جامعه به آنها تغییر کند.

 

****
در این میان ورزش زورخانه ای به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ غنی ایرانی می تواند جایگاه ویژه ای برای افراد دارای معلولیت و نیز جانبازان داشته باشد.
زورخانه قبل از آنکه زورخانه باشد ذکر خانه و مسجد روح است. زورخانه محلی است برای ذکر خدا و مردان خدا، ذکر جوانمردی و خوبی ها.
ورزش زورخانه ای کارکردی هایی دارد که کمتر رشته ای از آن برخوردار است؛ کارکرد جسمانی و نیز کارکرد روحی.
ورزش زورخانه ای ملغمه ای از ترکیب چند پدیده است؛ ورزش، هنر، ادبیات، عرفان و حماسه.
زورخانه ویترینی از ویژگی های متعالی ایران، معرف فرهنگ پهلوانی و مردانگی این سرزمین و در فرهنگ کشورمان در حکم مدرسه و مکتب است.
مردم ایران با زورخانه زندگی کرده اند و فرهنگ خود را بازتولید نموده اند و روحیه سلحشوری و دلاوری را نشر داده اند. 
ایرانیان زورخانه را حلقه اتصال اقوام و نژادها وعامل اتحاد ملت می دانند و از دیدگاه آنها این مکان محل امن و پناهگاه مظلومین و ستم دیدگان و امین نوامیس مردم است.
این مکان مقدس در حکم ابزار آموزش و پرورش و ابزاری برای انسان سازی و پهلوانی به شمار می رود و شخصیت کودکان در آن ضمن پالایش معنوی مقاوم و مستحکم می شود.
ورزش زورخانه ای در میان رشته های مختلف وفادارترین رشته به ارزش های جنبش المپیک است. این رشته کارکرد و رسالتی دارد که آرمانهای اخلاقی و صلح و دوستی مورد نظر در جنبش المپیک را نمایان می کند.
امید می رود که با گسترش هر چه بیشتر این رشته، جامعه ورزش و نیز جامعه ورزش جانبازان و افراد دارای معلولیت بیش از پیش از مزایای بی بدیل آن بهره مند شوند.

 

 
                                                                                                                                                     دکتر کمال جوانمرد
                                                                                                                                                    دبیراجرایی کمیته ملی پارالمپیک
 
کد خبر : ۶,۴۳۰
اشتراک در