۲۷ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۴۱
نشست انتخاب برترین های فرهنگی کاروان "فرزندان ایران"
نشست انتخاب برترین های فرهنگی کاروان "فرزندان ایران" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، این نشست به ریاست دکتر جوانمرد، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، حسینی مرادآبادی سرپرست فرهنگی، دکتر سلگی معاون ورزش قهرمانی، محمودی سرپرست پشتیبانی، قاسمی مشاور رییس، حسن زاده معاون کاروان اعزامی ایران به بازی های پاراآسیایی هانگژو، شکریان سرپرست روابط عمومی و حسینی کارشناس فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست عملکرد فرهنگی کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی هانگژو بر اساس شاخص های تعیین و اعلام شده مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین طبق اعلام قبلی عملکرد فرهنگی ورزشکاران حاضر در این رویداد به منظور تعیین برترین های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
 

جلسه  5
جلسه  4
جلسه  3
جلسه  2
جلسه  1

کد خبر : ۶,۲۸۵
اشتراک در