۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۵۱
برگزاری چهارمین دور از سلسله نشست های آسیب شناسی بازی های پاراآسیایی هانگژو
چهارمین دور از سلسله نشست های آسیب شناسی بازی های پاراآسیایی هانگژو در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در چهارمین روز از این نشست ها عملکرد رشته های پاراشنا در بخش جانبازان و توان یابان و نابینایان و کم بینایان، فوتبال نابینایان، شطرنج نابینایان و کم بینایان و جانبازان و توان یابان و پاراکانو با حضور دکتر جوانمرد دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان اعزامی به این بازی ها، دکتر مریم کاظمی پور نایب رییس بانوان کمیته ملی پارالمپیک، دکتر سلگی معاون ورزش قهرمانی و دکتر نیری مدیرحوزه ریاست کمیته ملی پارالمپیک و نیز مسئولین مرتبط با رشته ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

اولین رشته ای که عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت پاراشنا بود که با ۵ ورزشکار در بخش جانبازان و توان یابان ۳ نشان طلا، ۴ نقره و ۴ برنز و در بخش نابینایان و کم بینایان یک نشان نقره و یک نشان برنز بدست آورد.

 

دومین نشست به رشته فوتبال نابینایان اختصاص داشت که موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره شد.
 در ادامه نشست های روز چهارم، عملکرد رشته شطرنج مورد بررسی قرار گرفت که با ۱۶ ورزشکار موفق به کسب ۴ نشان طلا، ۷ نقره و ۴ برنز در هر دو بخش نابینایان و کم بینایان و جانبازان و توان یابان بدست آورد.

 

آخرین نشست روز چهارم نیز به رشته پاراکانو اختصاص داشت که با ۶ ورزشکارموفق به کسب ۲ نشان طلا، یک نقره ویک برنز شد.
 

سه شنبه  2

سه شنبه  10
سه شنبه  9
سه شنبه  8
سه شنبه  7
سه شنبه  6
سه شنبه  5
سه شنبه  4
سه شنبه  3
سه شنبه  1

کد خبر : ۶,۲۸۱
اشتراک در