۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۱۹
گزارش تصویری دوره حضوری و اختتامیه پنجمین دوره تربیت مربی فرهنگی درجه ۳ کمیته ملی پارالمپیک
 
پنجمین دوره تربیت مربی فرهنگی درجه ۳ کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
 
 
مراسم 30
مراسم 29
مراسم 28
مراسم 27
مراسم 26
مراسم 25
مراسم 24
مراسم 23
مراسم 22
مراسم 21
مراسم 20
مراسم 19
مراسم 18
مراسم 17
مراسم 16
مراسم 15
مراسم 14
مراسم 13
مراسم 12
مراسم 11
مراسم 10
مراسم 9
مراسم 8
مراسم 7
مراسم 6
مراسم 5
مراسم 4
مراسم 3
مراسم 2
مراسم 1
کد خبر : ۵,۸۹۳
اشتراک در