۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۴۶
معاون ورزش قهرمانی، مسئول حوزه ریاست و مسئول ستاد دائمی بازی ها منصوب شدند
 
طی احکام جداگانه از سوی دکتر غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک معاون ورزش قهرمانی، مسئول حوزه ریاست و مسئول ستاد دائمی بازی ها منصوب شدند.
بر این اساس دکتر سعید سلگی به عنوان معاون ورزش قهرمانی، دکتر مجید نیری به عنوان مسئول حوزه ریاست و علی اصغر حسن زاده به عنوان مسئول ستاد دائمی بازی ها احکام خود را از دکتر کارگری دریافت نمودند.
 


جلسه  2
جلسه  1

جلسه  3

کد خبر : ۵,۷۶۹
اشتراک در