۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۴۷
هفدهمین نشست مسئولین فرهنگی فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد
 
هفدهمین نشست مسئولین فرهنگی فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک با محوریت تبیین و تشریح تغییرات جدید کمیته ملی پارالمپیک و هماهنگی فعالیت های فرهنگی در تیم های ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این جلسه مسئول فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک و مسئولین فرهنگی فدراسیون ها به بررسی شرایط موجود و ارائه راهنکار درباره موضوعات مورد بحث پرداختند.

 

 

جلسه فرهنگی 8
جلسه فرهنگی 7
جلسه فرهنگی 6
جلسه فرهنگی 5
جلسه فرهنگی 4
جلسه فرهنگی 3
جلسه فرهنگی 2
جلسه فرهنگی 1
کد خبر : ۵,۷۴۲
اشتراک در