۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۴۷

هفدهمین نشست مسئولین فرهنگی فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد

هفدهمین نشست مسئولین فرهنگی فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد
 
هفدهمین نشست مسئولین فرهنگی فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک با محوریت تبیین و تشریح تغییرات جدید کمیته ملی پارالمپیک و هماهنگی فعالیت های فرهنگی در تیم های ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این جلسه مسئول فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک و مسئولین فرهنگی فدراسیون ها به بررسی شرایط موجود و ارائه راهنکار درباره موضوعات مورد بحث پرداختند.

 

 

جلسه فرهنگی 8
جلسه فرهنگی 7
جلسه فرهنگی 6
جلسه فرهنگی 5
جلسه فرهنگی 4
جلسه فرهنگی 3
جلسه فرهنگی 2
جلسه فرهنگی 1
کد خبر : ۵,۷۴۲
اشتراک در