۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۳۷
حضور مدیر ارشد نظارت و ارزیابی کمیته بین المللی پارالمپیک در ایران
 
هادی هاشمی، مدیر ارشد نظارت و ارزیابی کمیته بین المللی پارالمپیک IPC مهمان کمیته ملی پارالمپیک، هفته گذشته مهمان کمیته ملی پارالمپیک ایران بود.   
وی در قالب برنامه حمایتی در داخل کشور (ICS) که در سال جاری توسط کمیته بین¬المللی پارالمپیک طراحی شده است، در کمیته ملی پارالمیپک حضور یافت.
این برنامه به منظور ارزیابی کمیته¬های ملی پارالمپیک و برنامه¬ریزی اثربخش (IPC) برای حمایت و توسعه کمیته های ملی پارالمپیک طراحی شده است. 
هادی هاشمی طی سه روز و با حضور مسئولان کمیته ملی پارالمپیک ایران، بخش¬های مختلف کمیته ملی پارالمپیک ایران از جمله اساسنامه و انطابق آن با الزامات IPC، برنامه استراتژیک، ساختار و منابع انسانی، مسائل مالی، بازاریابی و ارتباطات، توسعه ورزشکاران و برنامه¬ریزی فنی ورزشی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی همچنین نشست مشترکی  با ورزشکاران و مربیان داشت و درخصوص مسائل مختلف از قبیل چالشها، پیشنهادات و ... بحث و تبادل نظر شد.
هاشمی در پایان بازدید سه روزه، ضمن تمجید از عملکرد بسیار خوب کمیته ملی پارالمپیک، پیشنهادات خود را برای اصلاح اساسنامه ارائه داد.
 

نظارت  5
نظارت  4
نظارت  3
نظارت  2
نظارت  1

کد خبر : ۵,۷۲۲
اشتراک در