۸ بهمن ۱۳۹۳

دوره تربیت مدرس جنبش پارالمپیک

دوره تربیت مدرس جنبش پارالمپیک
اولین دوره (تربیت مدرس جنبش پارالمپیک) در روز چهارشنبه 93/11/15 در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می گردد.

در این دوره، واحد آموزش کمیته ملی پارالمپیک به تربیت مدرس برای برگزاری "کارگاههای آشنایی با جنبش پارالمپیک" می پردازد.

مدرس این دوره که نمایندگان دانشگاهها در آن حضور دارند، آقای دکتر برجسته می باشد.

تعداد بازدید : ۱۳۷
کد خبر : ۵۵۲