۲ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳:۳۵
تصویب اعزام ملی پوشان نابینای مطلق اولویت چهارم به بازی های پاراآسیایی هانگژو
 
دویست و چهارمین نشست هیات رییسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به ریاست دکتر غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست گزارش عملکرد یک ماهه کمیته در خصوص بخشهای مختلف کمیته، اردوهای آمادگی بازی های پاراآسیایی هانگژو و ... توسط دکتر کارگری ارائه شد.
همچنین پیشنهاد و مصوب شد که ملی پوشانی که نابینای مطلق هستند و از نظر فنی در اولویت چهارم اعزام به بازی های پاراآسیایی هانگژو قرار دارند، حمایت و اعزام شوند.
در این نشست از محمد تابع، دبیر اجرایی پیشین کمیته ملی پارالمپیک به سبب فعالیت هایش در دوران تصدی این سمت در کمیته ملی پارالمپیک تقدیر بعمل آمد و مقرر شد وی در خصوص استعداد یابی با سید محمد پولادگر، نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک، همکاری نماید.
 
جلسه  3
جلسه  1

جلسه  8
جلسه  7
جلسه  6
جلسه  5
جلسه  4
جلسه  10
جلسه  9
جلسه  2
کد خبر : ۵,۴۶۷
اشتراک در