۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۱۵
در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد؛
نشست بررسی وضعیت ورزشکاران کم توان ذهنی
 
نشست تخصصی مسئولین انجمن ورزش های کم توانان ذهنی (ID) با رئیس و مدیر فنی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، دکتر غفور کارگری رییس، دکتر سعید سلگی مدیرفنی و دکتر مجید نیری سرپرست آموزش کمیته ملی پارالمپیک با دکتر علی کاشی، سرپرست انجمن ورزش های ID، عباس باغستانی و مهدی خزایی از کارشناسان ورزش کم توانان ذهنی پیرامون بررسی وضعیت ورزشکاران در بخش ID، چالش های موجود و اقدامات لازم در خصوص توسعه کمی و کیفی ورزش در این بخش صحبت و تبادل نظر کردند.
در پایان این نشست مصوب شد دلایل توجه کم به ورزشکاران ID توسط فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین آسیب شناسی شده و اقدامات مقتضی جهت توسعه کمی و کیفی این بخش در دستور کار کمیته و فدراسیون قرار گیرد.
همچنین مقرر شد سند راهبردی و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون جهت توسعه جامعه هدف در رشته های ورزشی تحت پوشش و فعال در بخش ID، توسط فدراسیون تنظیم و طرح توسعه کمی و کیفی رشته های این بخش نیز تهیه شود.
در پایان پیشنهاد شد طرح  تشکیل شورای سیاست گذاری و رسیدگی به ورزشکاران ID، توسط فدراسیون بررسی و در صورت امکان برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.
 

جلسه  6
جلسه  5
جلسه  3
جلسه  1

کد خبر : ۵,۴۲۵
اشتراک در