۱۹ بهمن ۱۴۰۱
در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد؛

نشست بررسی وضعیت ورزشکاران کم توان ذهنی

نشست بررسی وضعیت ورزشکاران کم توان ذهنی
 
نشست تخصصی مسئولین انجمن ورزش های کم توانان ذهنی (ID) با رئیس و مدیر فنی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، دکتر غفور کارگری رییس، دکتر سعید سلگی مدیرفنی و دکتر مجید نیری سرپرست آموزش کمیته ملی پارالمپیک با دکتر علی کاشی، سرپرست انجمن ورزش های ID، عباس باغستانی و مهدی خزایی از کارشناسان ورزش کم توانان ذهنی پیرامون بررسی وضعیت ورزشکاران در بخش ID، چالش های موجود و اقدامات لازم در خصوص توسعه کمی و کیفی ورزش در این بخش صحبت و تبادل نظر کردند.
در پایان این نشست مصوب شد دلایل توجه کم به ورزشکاران ID توسط فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین آسیب شناسی شده و اقدامات مقتضی جهت توسعه کمی و کیفی این بخش در دستور کار کمیته و فدراسیون قرار گیرد.
همچنین مقرر شد سند راهبردی و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون جهت توسعه جامعه هدف در رشته های ورزشی تحت پوشش و فعال در بخش ID، توسط فدراسیون تنظیم و طرح توسعه کمی و کیفی رشته های این بخش نیز تهیه شود.
در پایان پیشنهاد شد طرح  تشکیل شورای سیاست گذاری و رسیدگی به ورزشکاران ID، توسط فدراسیون بررسی و در صورت امکان برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.
 

جلسه  6
جلسه  5
جلسه  3
جلسه  1

کد خبر : ۵,۴۲۵