۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۹
گزارش تصویری بخش سه / مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک
 
این مجمع صبح امروز با حضور ۵۱ عضو مجمع برگزار شد.
 
عکس: مجید زینال زاده  
 

گزارش دو 32
گزارش دو 31
گزارش دو 30
گزارش دو 29
گزارش دو 28
گزارش دو 27
گزارش دو 26
گزارش دو 25
گزارش دو 24
گزارش دو 23
گزارش دو 22
گزارش دو 21
گزارش دو 20
گزارش دو 19
گزارش دو 18
گزارش دو 17
گزارش دو 16
گزارش دو 15
گزارش دو 14
گزارش دو 13
گزارش دو 12
گزارش دو 11
گزارش دو 10
گزارش دو 9
گزارش دو 8
گزارش دو 7
گزارش دو 6
گزارش دو 5
گزارش دو 4
گزارش دو 3
گزارش دو 2
گزارش دو 1

کد خبر : ۵,۳۰۴
اشتراک در