۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۴
گزارش تصویری بخش دو / مجمع عمومی انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک
 
دکتر غفور کارگری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد.
 
عکس: امیررضا استواری 
 

گزارش یک 22
گزارش یک 21
گزارش یک 20
گزارش یک 19
گزارش یک 18
گزارش یک 17
گزارش یک 16
گزارش یک 15
گزارش یک 14
گزارش یک 13
گزارش یک 12
گزارش یک 11
گزارش یک 10
گزارش یک 9
گزارش یک 8
گزارش یک 7
گزارش یک 6
گزارش یک 5
گزارش یک 4
گزارش یک 3
گزارش یک 2
گزارش یک 1

کد خبر : ۵,۳۰۲
اشتراک در