۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۳
گزارش تصویری بخش یک / ورود اعضا به مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک
 
مجمع عمومی انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک با حضور ۵۱ نفر از اعضای مجمع برگزار شد.
 

ورود 25
ورود 24
ورود 23
ورود 22
ورود 21
ورود 20
ورود 18
ورود 17
ورود 16
ورود 15
ورود 14
ورود 13
ورود 12
ورود 11
ورود 10
ورود 9
ورود 8
ورود 6
ورود 5
ورود 4
ورود 3
ورود 2
ورود 1

کد خبر : ۵,۳۰۱
اشتراک در