۱۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۱۲
ششمین روز ثبت نام انتخابات کمیته ملی پارالمپیک؛
مظلومی و نصیری ثبت نام کردند
 
 در ششمین روز از مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، محمدرضا مظلومی برای تصدی پست ریاست و عضو هیات اجرایی و مژگان نصیری جهت تصدی پست نایب رئیسی بانوان و عضو هیات اجرایی، با حضور در محل کمیته و ارائه مدارک ثبت نام نمودند.

 

جلسه

 

جلسه

تا پایان روز ششم افراد زیر برای شرکت در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام کرده اند: 
-سید محمد شروین اسبقیان،ریاست و نایب رئیسی 
-علی کشفیا، بازرس و عضو هیات اجرایی 
-سید قاسم قاسمی، بازرس و عضو هیات اجرایی 
-رقیه اله کرمی، نایب رئیسی بانوان و عضو هیات اجرایی 
-نعیمه نعیمی،خزانه دار
-الهه شیعه، عضوهیات اجرایی 
-سید محمد پولادگر، ریاست 
-محمد رضا مظلومی، ریاست و عضو هیات اجرایی 
-مژگان نصیری، نایب رئیسی بانوان و عضو هیات اجرایی 

 

  ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط تا ۲۲ آ بان ماه ادامه دارد و مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.
 
کد خبر : ۵,۱۹۹
اشتراک در