۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹
چهارمین روز ثبت نام انتخابات کمیته ملی پارالمپیک؛
شیعه ثبت نام کرد/ ثبت نام شش نفر تا پایان روز چهارم
 
در چهارمین روز از مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، الهه شیعه با حضور در کمیته ملی پارالمپیک و ارائه مدارک، جهت تصدی پست عضو هیات اجرایی ثبت نام نمود.

 

جلسه

تا پایان روز چهارم افراد زیر برای شرکت در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام کرده اند: 
-سید محمد شروین اسبقیان،ریاست و نایب رئیسی 
-علی کشفیا، بازرس و عضو هیات اجرایی 
-سید قاسم قاسمی، بازرس و عضو هیات اجرایی 
-رقیه اله کرمی، نایب رئیسی بانوان و عضو هیات اجرایی 
-نعیمه نعیمی،خزانه دار
-الهه شیعه، عضوهیات اجرایی 

 

ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط تا ۲۲ آ بان ماه ادامه دارد و مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.
 
کد خبر : ۵,۱۹۲
اشتراک در