۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۴۶
فراخوان کمیته بین المللی پارالمپیک به ورزشکاران؛
برای دریافت عنوان پارالمپین (PLY) ثبت نام کنید
 
کمیته بین المللی پارالمپیک با انتشار فراخوانی که به امضای اندرو پارسونز، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک و جیتسکه ویسر، رئیس شورای ورزشکاران این کمیته رسیده است، از ورزشکاران پارالمپیکی خواست تا برای دریافت عنوان پارالمپین (PLY) ثبت نام کنند.
این عنوان پس از نام شخص قرار می گیرد و نشان دهنده تعهد، فداکاری و سخت کوشی ورزشکاران در قبال جنبش پارالمپیک است.
عنوان PLY همانند سایر عناوین در کنار نام فرد، رسانه های اجتماعی، رزومه، کارت ویزیت،  معرفی ها، امضا ای میل و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

 

بر اساس این فراخوان، شرایط دریافت این عنوان برای ورزشکاران پارالمپیکی به شرح زیر اعلام شده است:

 

۱-در ارتباط با یکی از بازیهای پارالمپیک، ورزشکار آن فرآیند رسمی را تکمیل کرده که اعتبار آن در کشور میزبان تصدیق شده و این ورزشکار در لیست ثبت نام بوده است و متعاقبا این ورزشکار برای رقابت در آن بازیهای پارالمپیک واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

 

۲- ورزشکار به دلیل کلاس بندی نشدن در بازیهای پارالمپیک؛ فاقد صلاحیت (NE) و یا ( CNC) – طبق تعریف کد کلاسبندی برای رقابت در آن بازیهای پارالمپیک شناخته نشده باشد.

 

۳- این ورزشکار تصدیق کرده است که شرایط قانون اجرای PLY را می پذیرد.

 

۴- این ورزشکار در حال حاضر در دوره ی عدم صلاحیت به دلیل نقض قانون مبارزه با دوپینگ قرار ندارد. 

 

برای پیشگیری از تردید، ورزشکاران زیر می توانند در صورتی تقاضای اختصاص PLY را بدهند که شرایط ذکر شده در بالا را داشته باشند:

 

-ورزشکارانی که دارای عدم آغاز(DNS)  یا دیسکوالیفه (DSQ)  نباشد 
 
-ورزشکارانی که دوره فاقد صلاحیت برای نقض قانون مبارزه با دوپینگ را بطور کامل طی کرده؛ شامل دوره عدم صلاحیت برای نقض قانون مبارزه با دوپینگ در بازیهای پارالمپیک که دوپینگ در آن صورت پذیرفته نیز می شود. 
 
-ورزشکاری می تواند از اختصاص PLY استفاده کند که تقاضای ایشان مورد قبول واقع شده باشد، به شرط آنکه در حال حاضر در دوره عدم صلاحیت برای نقض قانون مبارزه با دوپینگ قرار نداشته باشد. ورشکاری که دارای دوره مادام العمرعدم صلاحیت به دلیل نقض قانون مبارزه با دوپینگ است، برای استفاده از اختصاص PLY حائز شرایط نخواهد بود."  
 
- رضایت (من قانون اجرای PLY را مطالعه کرده و قبول دارم که شامل آن میشوم. – من تصدیق می کنم که شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه کرده و آنها را می پذیرم. – تمایل دارم اطلاعات، اخبار و فرصت ها را از کمیته بین المللی پارالمپیک تا زمانی دریافت کنم که می توانم چنین مکاتباتی را دریافت کنم. من میدانم که عدم انتخاب این گزینه برای دریافت چنین مکاتباتی بر تقاضای من برای ثبت نام اختصاص PLY تاثیری نخواهد داشت.
 
-ارسال کننده (تصدیق می کنم که ۱۶ ساله یا بزرگتر هستم و برای پردازش IPC برای ثبت نام خود رضایت دارم. -من والد یا قیم حقوقی ورزشکاری هستم که کمتر از ۱۶ سال دارد یا ورزشکاری است که توانائی رضایت دادن را ندارد، و من به نیابت از ایشان برای پردازش IPC برای ثبت نام ایشان رضایت می دهم.)
 

جهت ثبت نام برای PLY، نیاز است  به این لینک مراجعه کرده و فرمی را با اطلاعات زیر تکمیل و ارسال کنید:
 
-نام
-نام خانوادگی
-جنسیت: مونث/مذکر
-تاریخ تولد
-کمیته ملی پارالمپیک
-شماره تلفن
-ایمیل (هر مکاتبه ای در ارتباط با برنامه PLY، به این ایمیل ارسال می شود)
-بازیهای پارالمپیک (لطفا یک بازی پارالمپیکی را که در آن رقابت داشته اید، انتخاب کنید)
-رشته (لطفا یک رشته ای را که در آن رقابت داشته اید، انتخاب کنید)
-رویداد دارای مدال (لطفا یکی از رویدادهای دارای مدال را که در آن رقابت داشته اید، انتخاب کنید)
-ورزشکار(لطفا ثبت نام خود را از نتایج تاریخچه IPC انتخاب کنید تا حضور خود را تائید کرده باشید. اگر شما در آن لیست نبودید، لطفا گزینه بعدی را تیک بزنید که می گوید: من در لیست نتایج IPC نیستم و اطلاعاتی را مبنی بر این ارائه کنید که در کجا و چه زمانی بعنوان پارالمپین رقابت کرده اید.)
-واجد شرایط (من شرایط صلاحیت را مطالعه کرده و تصدیق می کنم که صلاحیت درخواست ثبت نام برای اختصاص PLY را مطابق با این شرایط صلاحیت دارا هستم)
 
کد خبر : ۵,۱۷۵
اشتراک در