۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۱
پانزدهمین جشن روز ملی پارالمپیک؛
گزارش تصویری / بخش چهارم
 
اجرای نمادین رشته های مختلف ورزشی و مشارکت شرکت کنندگان در مراسم در برنامه های ورزشی از جذابیت های مراسم امروز بود.

 

عکس:  امیرحسین فلاح   
 

فلاح 28
فلاح 27
فلاح 26
فلاح 25
فلاح 24
فلاح 23
فلاح 22
فلاح 21
فلاح 20
فلاح 19
فلاح 18
فلاح 17
فلاح 16
فلاح 15
فلاح 14
فلاح 13
فلاح 12
فلاح 11
فلاح 10
فلاح 9
فلاح 8
فلاح 7
فلاح 6
فلاح 5
فلاح 4
فلاح 3
فلاح 2
فلاح 1

کد خبر : ۵,۱۲۵
اشتراک در