۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۸
پانزدهمین جشن روز ملی پارالمپیک؛
گزارش تصویری / بخش سوم
 
شرکت کنندگان در مراسم امروز پیش از ورود به سالن و آغاز برنامه در کارگاههای مختلف ورزشی و فرهنگی شرکت کردند.

 

عکس:  محمدرضا صفرپور  
 

صفارپور 14
صفارپور 13
صفارپور 12
صفارپور 11
صفارپور 10
صفارپور 9
صفارپور 8
صفارپور 7
صفارپور 6
صفارپور 5
صفارپور 4
صفارپور 3
صفارپور 2
صفارپور 1

کد خبر : ۵,۱۲۴
اشتراک در