۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۰
پانزدهمین جشن روز ملی پارالمپیک؛
گزارش تصویری / بخش دوم
 
حضور پر شور کودکان و نوجوانان دارای معلولیت جلوه خاصی به مراسم امروز بخشیده بود.

 

عکس:  اکبر داداش زاده 

 

داداش زاده 36
داداش زاده 35
داداش زاده 34
داداش زاده 33
داداش زاده 32
داداش زاده 31
داداش زاده 30
داداش زاده 29
داداش زاده 28
داداش زاده 27
داداش زاده 26
داداش زاده 25
داداش زاده 24
داداش زاده 23
داداش زاده 22
داداش زاده 21
داداش زاده 20
داداش زاده 19
داداش زاده 18
داداش زاده 17
داداش زاده 16
داداش زاده 15
داداش زاده 14
داداش زاده 13
داداش زاده 12
داداش زاده 11
داداش زاده 10
داداش زاده 9
داداش زاده 8
داداش زاده 7
داداش زاده 6
داداش زاده 5
داداش زاده 4
داداش زاده 3
داداش زاده 2
داداش زاده 1

 

 
کد خبر : ۵,۱۲۳
اشتراک در