۲۴ مهر ۱۴۰۱
پانزدهمین جشن روز ملی پارالمپیک؛

گزارش تصویری / بخش اول

گزارش تصویری / بخش اول
 
جشن روز ملی پارالمپیک امروز در مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد.

 

عکس: امیررضا استواری 
 

استواری 22
استواری 21
استواری 20
استواری 19
استواری 18
استواری 17
استواری 16
استواری 15
استواری 14
استواری 13
استواری 12
استواری 11
استواری 10
استواری 9

استواری 6
استواری 5
استواری 4
استواری 3
استواری 2

کد خبر : ۵,۱۲۲