۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۴۳
میزان کمکهای کمیته ملی پارالمپیک به فدراسیون های تخصصی درنیمه اول سال جاری اعلام شد
 
میزان کمکهای پرداختی به فدراسیون های همکار با کمیته ملی پارالمپیک از ابتدای فروردین تا اوایل شهریور ماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در راستای سیاستهای کمیته بین المللی پارالمپیک مبنی بر توسعه رشته های پارالمپیکی، برخی از رشته های پارالمپیکی از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به فدراسیون های ملی انتقال یافتند.
بر این اساس کمیته ملی پارالمپیک به منظور تحقق اهداف استراتژیک خود، هر ساله تفاهمنامه مالی با فدراسیونهای تحت پوشش منعقد می کند و در راستای آن، کمکهای مالی مستقیم و غیرمستقیم از فدراسیونها انجام میدهد.
منظور از کمکهای مستقیم، پرداخت مستقیم به حساب فدراسیون مطابق با تفاهم نامه و منظور از کمکهای غیر مستقیم، پرداخت کمک هزینه به ورزشکاران، هزینه های پزشکی و سنجش ورزشکاران، توسعه تجهیزات و ... است.

 

در جدول زیر، مبلغ کمک به هر فدراسیون به تفکیک آمده: 
 

جلسه

کد خبر : ۵,۰۴۲
اشتراک در