۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۲
چاپ شش کتابچه آموزشی مصوبه اولین شورای نشر،  تحقیق و توسعه کمیته ملی پارالمپیک
 
اولین جلسه شورای نشر، تحقیق و توسعه کمیته ملی پارالمپیک به ریاست دکتر محمد تابع، دبیر اجرایی و در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
شورای نشر بر اساس اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک تشکیل شده و وظیفه آن برنامه ریزی و حمایت از تدوین، تالیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات و مقالات ورزشی، فرهنگی و علمی مرتبط با اهداف کمیته با اولویت نشر کتاب و منابع آموزشی، حمایت از طرح های پژوهشی و فعالیت های دانش بنیان آیین نامه نشر، تحقیق و توسعه تعریف شده است.
در اولین جلسه این شورا مقرر شد شش کتابچه آموزشی با موضوع " پیشگیری از آسیب های ورزشی در رشته های پارالمپیکی" تدوین و چاپ شود.
 

جلسه  8
جلسه  7
جلسه  6
جلسه  5
جلسه  4
جلسه  3
جلسه  2
جلسه  1

کد خبر : ۴,۹۹۸
اشتراک در