۳۱ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک/ در فصل بهار ۶۴۹۰ نفر روز اردو برگزار و حمایت مالی شد

برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک/  در فصل بهار ۶۴۹۰ نفر روز اردو برگزار و حمایت مالی شد
 
یکصد و نود و پنجمین جلسه هیات رییسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به ریاست محمود خسروی وفا برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از اعزام های ۷ رشته و اردوهای برگزار شده در فصل بهار به همراه حمایت های کمیته از فدراسیون ها توسط دکتر تابع، دبیر اجرایی کمیته ارائه گردید.
اردوهای فدراسیون ها شامل جانبازان و معلولین۲۷۸۰ ، نابینایان ۱۹۳۴ ، تیراندازی با کمان ۴۰۰ ، تکواندو ۶۵۰ ، قایقرانی ۶۵۰ تنیس روی میز ۲۸ و دوچرخه سواری ۴۸  و جمعا ۶۴۹۰ نفر - روز انجام و حمایت مالی شده است. طی فصل بهار حدود ۱۲ میلیارد تومان به ۷ فدراسیون واریزی مستقیم شده است. 
برای سال ۱۴۰۱ در صورت تخصیص بودجه، کمک مستقیم به فدراسیون ها ۴۳ میلیارد تومان و کمک غیر مستقیم مثل پرداخت حقوق و ورزشکاران و کادر فنی و ... حدود ۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اولویت بندی برنامه های کمیته درخصوص حمایت از فدراسیون های تابعه نیز به صورت زیر خواهد بود: اولویت اول: اعزام های کسب سهمیه پاریس یا قهرمانی جهان یا تدارکاتی شانس کسب طلا. اولویت دوم: اردوهای مصوب ستاد. اولویت سوم: جشنواره های ورزشی یا قهرمانی کشور یا مسابقات داخلی. اولویت چهارم: آموزش و تربیت نیروی انسانی که البته برای فدراسیون های تنیس روی میز، بدمینتون، تنیس با ویلچر، سوارکاری و ترای اتلن، اولویت های سوم و چهارم همان اولویت های اول و دوم خواهد بود.
در این جلسه، رییس کمیته اظهار داشت: فدراسیون ها حتی بدون کمک مالی کمیته موظف به کار در حوزه جانبازان و معلولان هستند. با کمک مالی کمیته در واقع مسئولیت شان سنگین تر می شود.
 خسروی وفا افزود: کمیته ملی پارالمپیک از فدراسیون ها توقع دارد که این حمایت های مالی صرفا برای ورزش جانبازان و معلولان هزینه شود.

 

جلسه  6

جلسه  10
جلسه  9
جلسه  8
جلسه  7

جلسه  5
جلسه  4
جلسه  3
جلسه  2

کد خبر : ۴,۹۲۲