۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶
در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد؛

سومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک

سومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک
 
سومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک در محل این کمیته برگزار شد .
در این نشست زهرا نعمتی رئیس کمیسیون، سجاد محمدیان نایب رئیس، صادق بیگدلی دبیر سمیرا ارم ،احمدرضا شاه حسینی و منیر سبحان پرست به عنوان نماینده کمیته حضور داشتند.
بررسی و نهایی کردن آیین نامه کمیسیون ورزشکاران و بررسی مسائل ورزشکاران از جمله مواردی بود که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
 

جلسه  3
جلسه  2
جلسه  1

کد خبر : ۴,۹۱۹
اشتراک در