۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶
در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد؛
سومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک
 
سومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک در محل این کمیته برگزار شد .
در این نشست زهرا نعمتی رئیس کمیسیون، سجاد محمدیان نایب رئیس، صادق بیگدلی دبیر سمیرا ارم ،احمدرضا شاه حسینی و منیر سبحان پرست به عنوان نماینده کمیته حضور داشتند.
بررسی و نهایی کردن آیین نامه کمیسیون ورزشکاران و بررسی مسائل ورزشکاران از جمله مواردی بود که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
 

جلسه  3
جلسه  2
جلسه  1

کد خبر : ۴,۹۱۹
اشتراک در