۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۸
برگزاری آیین رونمایی از تجهیزات ورزشی تولید ملی با حضور تولیدکنندگان داخلی
 
مراسم رونمایی از تجهیزات ورزشی تولید ملی با حضور نمایندگان تولید کنندگان داخلی برگزار شد.

 

عکس: نعیم احمدی
 

مراسم 23
مراسم 21
مراسم 20
مراسم 19
مراسم 18
مراسم 17
مراسم 16
مراسم 15
مراسم 14
مراسم 13
مراسم 12
مراسم 11
مراسم 10
مراسم 9
مراسم 8
مراسم 7
مراسم 6
مراسم 5
مراسم 4
مراسم 3
مراسم 2
مراسم 1

کد خبر : ۴,۸۹۰
اشتراک در