۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۳۷
تعویق بازی های پاراآسیایی تاثیری در روند برگزاری اردوهای آمادگی نخواهد داشت/ تدوام اردوها با چشم انداز پاریس ۲۰۲۴
 
صبح امروز هشتمین نشست ستاد بازی های پاراآسیایی هانگژو با حضور اعضا و در محل  کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
این نشست به ریاست محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و نمایندگان فدراسیونهای مرتبط برگزار و با توجه به تعویق بازی های پاراآسیایی هانگژو تصویب شد تا تعیین تکلیف قطعی برگزاری یا عدم برگزاری این بازی ها، اردوهای آمادگی در جریان باشد و حتی در صورت عدم برگزاری این بازی ها نیز چشم انداز برپایی اردوها، بازی های پاریس ۲۰۲۴ خواهد بود.
همچنین مقرر شد برای اعزام رویدادهای برون مرزی، جلسات فنی برگزار و پس از آن برای شرکت تیم ها تصمیم گیری شود.
 

مراسم 5
مراسم 4
مراسم 11
مراسم 10
مراسم 9
مراسم 8
مراسم 7
مراسم 6
مراسم 3
مراسم 2
مراسم 1

کد خبر : ۴,۸۶۸
اشتراک در