۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۰۴
پرداخت کمکهای مستقیم وغیرمستقیم کمیته ملی پارالمپیک به یازده فدراسیون همکار در سال ۱۴۰۰
 
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰، دکتر محمد تابع، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک گزارشی از پرداخت کمکهای مستقیم وغیر مستقیم این کمیته به فدراسیون های همکار ارائه کرد.
وی در این خصوص گفت: کمیته ملی پارالمپیک در سال 1400 و در دو قالب کمکهای مستقیم و کمکهای غیر مستقیم، مبالغی به یازده فدراسیون همکار پرداخت کرده است.
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک افزود: این کمک هزینه در بخش پرداخت مستقیم در راستای عقد تفاهم نامه های همکاری با فدراسیون ها و مفاد مرتبط با آن صورت گرفته است. 
تابع گفت: در بخش پرداخت های غیر مستقیم نیز این کمکها در مواردی چون اعزام ها ( نظیربازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱ و ...)، کمک هزینه های پرداخت شده به ورزشکاران ، خرید تجهیزات ورزشی تولید داخل در راستای حمایت از تولید ملی و ... بوده است.

 

در ادامه جدول پرداخت های انجام شده به فدراسیون های همکار به شرح زیر منتشر شده است: 

 

جدول

 
 
 
کد خبر : ۴,۸۰۷
اشتراک در