۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۲
بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱؛

گزارش تصویری بیست و هشت/ دیدار فینال و مراسم اهدای مدال گلبال دختران و پسران

گزارش تصویری بیست و هشت/ دیدار فینال و مراسم اهدای مدال گلبال دختران و پسران

 

نمایندگان کشورمان در رشته گلبال امروز در بخش پسران به عنوان قهرمانی و در بخش دختران به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

 

عکس:  محمد عارفی 

گلبال 55
گلبال 54
گلبال 53
گلبال 52
گلبال 51
گلبال 50
گلبال 49
گلبال 48
گلبال 47
گلبال 46
گلبال 45
گلبال 44
گلبال 43
گلبال 42
گلبال 41
گلبال 40
گلبال 39
گلبال 38
گلبال 37
گلبال 36
گلبال 35
گلبال 34
گلبال 33
گلبال 32
گلبال 31
گلبال 30
گلبال 29
گلبال 28
گلبال 27
گلبال 26
گلبال 25
گلبال 24
گلبال 23
گلبال 22
گلبال 21
گلبال 20
گلبال 19
گلبال 18
گلبال 17
گلبال 16
گلبال 15
گلبال 14
گلبال 13
گلبال 12
گلبال 11
گلبال 10
گلبال 9
گلبال 8
گلبال 7
گلبال 6
گلبال 5
گلبال 4
گلبال 3
گلبال 2
گلبال 1
رسانه جدید

کد خبر : ۴,۶۹۱
اشتراک در