۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰
بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱؛

گزارش تصویری بیست و سه / برگزاری رقابت های دو و میدانی و مراسم اهای مدال روز پنجم

گزارش تصویری بیست و سه / برگزاری رقابت های دو و میدانی و مراسم اهای مدال روز پنجم

 

نمایندگان کشورمان روز گذشته ودر پنجمین روز مسابقات موفق به کسب مدالهای رنگارنگ در رشته دو و میدانی شدند.

 

عکس: محمود عارفی/ رضا جوشقانی 

 

دو و میدانی 42
دو و میدانی 41
دو و میدانی 40
دو و میدانی 39
دو و میدانی 38
دو و میدانی 37
دو و میدانی 36
دو و میدانی 35
دو و میدانی 34
دو و میدانی 33
دو و میدانی 32
دو و میدانی 31
دو و میدانی 30
دو و میدانی 29
دو و میدانی 28
دو و میدانی 27
دو و میدانی 26
دو و میدانی 25
دو و میدانی 24
دو و میدانی 23
دو و میدانی 22
دو و میدانی 21
دو و میدانی 20
دو و میدانی 19
دو و میدانی 17
دو و میدانی 16
دو و میدانی 15
دو و میدانی 14
دو و میدانی 13
دو و میدانی 12
دو و میدانی 11
دو و میدانی 10
دو و میدانی 9
دو و میدانی 8
دو و میدانی 7
دو و میدانی 6
دو و میدانی 5
دو و میدانی 4
دو و میدانی 3
دو و میدانی 2
دو و میدانی 1

کد خبر : ۴,۶۸۵
اشتراک در