۱۴ آذر ۱۴۰۰
بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱؛

گزارش تصویری پانزده/ رقابت نمایندگان دو ومیدانی ایران در روز چهارم

گزارش تصویری پانزده/ رقابت نمایندگان دو ومیدانی ایران در روز چهارم

 

نمایندگان کشورمان روز گذشته در رقابت های دو و میدانی به نشان های رنگارنگ دست یافتند.

 

عکس: رضا جوشقانی 

دوومیدانی 11
دوومیدانی 10
دوومیدانی 9
دوومیدانی 8
دوومیدانی 7
دوومیدانی 6
دوومیدانی 5
دوومیدانی 4
دوومیدانی 3
دوومیدانی 2
دوومیدانی 1

کد خبر : ۴,۶۷۰