۱۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۷:۳۷
گزارش تصویری هشت / حضور نمایندگان ایران در اولین روز از رقابت های دو ومیدانی

 

نمایندگان کشورمان در اولین روز از رقابت های دو ومیدانی در دو بخش نابینایان و کم بینایان و معلولین شرکت کردند.

 

عکس: نعیم احمدی 

دو و میدانی 31
دو و میدانی 30
دو و میدانی 29
دو و میدانی 28
دو و میدانی 27
دو و میدانی 26
دو و میدانی 25
دو و میدانی 24
دو و میدانی 23
دو و میدانی 22
دو و میدانی 21
دو و میدانی 20
دو و میدانی 19
دو و میدانی 18
دو و میدانی 17
دو و میدانی 16
دو و میدانی 15
دو و میدانی 14
دو و میدانی 13
دو و میدانی 12
دو و میدانی 11
دو و میدانی 10
دو و میدانی 9
دو و میدانی 8
دو و میدانی 7
دو و میدانی 6
دو و میدانی 5
دو و میدانی 4
دو و میدانی 3
دو و میدانی 2
دو و میدانی 1

کد خبر : ۴,۶۴۹
اشتراک در