۱۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۶:۳۱
بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱؛

گزارش تصویری شش/ اولین روز از رقابت های پاراتنیس روی میز

گزارش تصویری شش/ اولین روز از رقابت های پاراتنیس روی میز

 

اولین روز از رقابت های پاراتنیس روی میز با حضور نمایندگان ایران برگزار شد.

 

عکس: محمود عارفی 

تنیس روی میز  11
تنیس روی میز  10
تنیس روی میز  9
تنیس روی میز  8
تنیس روی میز  7
تنیس روی میز  6
تنیس روی میز  5
تنیس روی میز  4
تنیس روی میز  2
تنیس روی میز  1

کد خبر : ۴,۶۴۷
اشتراک در