۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۸:۳۱
بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۱؛

گزارش تصویری دو/ اولین روز از رقابت های نمایندگان پارابدمینتون ایران

گزارش تصویری دو/ اولین روز از رقابت های نمایندگان پارابدمینتون ایران

 

اولین روز از رقابت های پارابدمینتون نمایندگان ایران در باز ی های پاراآسیایی جوانان بحرین برگزار شد.

 

عکس: محمود عارفی بدمینتون 5
بدمینتون 4
بدمینتون 1
بدمینتون 13
بدمینتون 12
بدمینتون 11
بدمینتون 10
بدمینتون 9
بدمینتون 8
بدمینتون 7
بدمینتون 6
بدمینتون 5
بدمینتون 4
بدمینتون 3
بدمینتون 2
بدمینتون 1

کد خبر : ۴,۶۳۸
اشتراک در