۳۰ آبان ۱۴۰۰
در جریان اولین نشست کمیسیون ورزشکاران صورت گرفت؛

زهرا نعمتی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد

زهرا نعمتی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد
 
اولین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک باحضور اکثریت اعضا و در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست زهرا نعمتی، سمیرا ارم، جواد حردانی، داود علی پوریان، صادق بیگدلی، احمد رضا شاه حسینی و صادق کلهر حضور داشتند و سجاد محمدیان و غلامرضا رحیمی غایب بودند.
در این نشست با انتخاب اعضای حاضر زهرا نعمتی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران و صادق بیگدلی به عنوان نایب رئیس این کمیسیون معرفی شدند.
همچنین مقرر شد در نشست آتی دبیر این کمیسیون نیز معرفی شود.
 

کمیسیون  6
کمیسیون  5
کمیسیون  4
کمیسیون  3
کمیسیون  2
کمیسیون  1

کد خبر : ۴,۶۰۷