۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۲
نخستین مرکز پژوهشی ورزش معلولین دانشگاه شهید بهشتی توسط خسروی وفا افتتاح شد
 
 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، به نقل از دانشکده‌ علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، "مرکز پژوهشی ورزش معلولین" به منظور به کارگیری و توسعه‌ی علوم ورزشی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، با دو حیطه کلی ورزش قهرمانی و سلامت معلولین، ۶ مهر ۱۴۰۰ در ساختمان شماره‌ ۲ دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد.
این مرکز با رویکرد پژوهشی، آموزشی، توانمندسازی و فعالیت در زمینه های فیزیولوژی، رفتار و روان شناسی، بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و با تایید در شورای دانشگاه شهید بهشتی به فعالیت می‌پردازد.
این مراسم با حضور دکتر نصیری قیداری‌ رئیس دانشگاه شهید بهشتی، محمود خسروی‌وفا رئیس آکادمی کمیته پارالمپیک، دکتر علی شریف‌نژاد‌‌ رئیس، دکتر  علی کاشی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دکتر رسولی مشاور رئیس دانشگاه، دکتر شکری‌ معاون پژوهشی دانشگاه،‌ دکترفارسی معاون دانشجویی دانشگاه، دکتر احمدی‌زاد رئیس دانشکده‌ علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهیدبهشتی،  دکترمحمودخانی رئیس آکادمی کمیته پارالمپیک، دکتر اسبقیان رئیس فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین و اعضای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد.
 
کد خبر : ۴,۵۳۹
اشتراک در