۴ مهر ۱۴۰۰
ششم مهر ماه برگزار می شود؛

نشست هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک

نشست هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک
 
یکصد و هشتاد و هفتمین نشست هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک ، ششم مهر ماه و در محل این کمیته برگزار خواهد شد.
 
کد خبر : ۴,۵۲۸